İstihdam Olanakları

Sosyoloji bölüm mezunları; sosyolog olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda, özellikle bakanlıklarda, sivil toplum kuruluşlarında, insan kaynakları ve personel yönetiminde, sosyal hizmetlerde (hastaneler, toplum merkezleri vb.), araştırma şirketlerinde (kamuoyu yoklamaları, pazar araştırmaları), reklam sektöründe, basın-yayın alanında, müzelerde, kültür organizasyonlarında (sinema, tiyatro, belgeselcilik vb.)  görev alabilmekte; kamu ve özel sektörde planlama ve danışmanlık, UNDP, WB, UNICEP, ILO gibi uluslararası kuruluşlarda danışmanlık yapabilmekte; ayrıca aile danışmanlığı sertifikası alarak aile danışmanı, pedagojik formasyon eğitimi alarak felsefe grubu öğretmeni ve yüksek lisans/doktora eğitimi alarak üniversitelerde akademik personel olarak çalışabilmektedirler.