Vizyon ve Misyon

Sosyoloji, birlikte yaşamanın epistemolojisini (bilinç-bilgi araçlarını) inşa etme gayretinde olan, kökenleri geçmişe dayanmakla birlikte genç ve modern bir disiplindir. Bu bağlamda çok çeşitli teoriler, yaklaşımlar, metotlar ve teknikler üretmiştir. Fakat sosyolojinin yaklaşık iki asırlık macerası daha çok Batı’nın lehine teori, yaklaşım ve kavramsallaştırmaların ön aldığı bir hikâye içermektedir. Bartın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü bu kaderi değiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Sosyoloji, dünya ve Türkiye standartlarını karşılamanın yanı sıra medeniyetimizin imkânlarını öne çeken epistemik bir kaygı içerisindedir, bunlarla birlikte dünyanın Batı-dışı medeniyet havuzlarına da duyarsız değildir. Sosyolojiyi tüm insanlığın faydasına ve hayrına kaygılarla inşa etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca teknik standardizasyonun baskısını aşarak orijinaliteyi önemsemektedir. Bununla birlikte öğrencilerin güncel yaşamını ve entelektüel heyecanlarını karşılayacak dikkat çekici çalışmalara ve etkinliklere imkân hazırlamaktadır.

Sosyoloji Bölümü, dünyayı, medeniyetin ve insanlığın değerleri üzerinden okuyabilecek entelektüel perspektife sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede belli teoriler, yaklaşımlar, tartışmalar bölüm içinde canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte bölümün yerel ve küresel bağlarını mümkün oldukça güçlendirmek amaçlanmaktadır. Yerel konulardan küresel sorunlara, teorik yaklaşımlardan, uygulamalı yaklaşımlara ve fabrik çıktılara kadar geniş bir bilimsel faaliyet içinde olma gayreti güdülmektedir. Bu bağlamda yerel konular çalışılmakla birlikte, Erasmus ve Farabi gibi çeşitli ulusal ve uluslararası programlardan faydalanarak öğrencilerin dışa açık olması sağlanmaktadır.

Tel: (0378) 501 10 00 Belge Geçer: Fax E-posta: bartinsosyolojibolumu@gmail.com

Copyright Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Kutlubey Kampüsü - Bartın