Vizyon ve Misyon

Sosyoloji, birlikte yaşamanın epistemolojisini (bilinç-bilgi araçlarını) inşa etme gayretinde olan, kökenleri geçmişe dayanmakla birlikte genç ve modern bir sosyal bilim dalıdır. Bu bağlamda çok çeşitli teoriler, yaklaşımlar, metotlar ve teknikler üretmiştir. Fakat sosyolojinin yaklaşık iki asırlık macerası daha çok Batı merkezli teori, yaklaşım ve kavramsallaştırmaların ön plana çıktığı bir hikâye içermektedir.

Bartın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü bu gerçeklikten hareketle hem Batı’da yaşanan tarihsel olaylara paralel olarak gelişen sosyolojik yaklaşımları hem de kendi kültür coğrafyasında meydana gelen olayları açıklamak ve anlamlandırmak amacıyla yeni araştırma ve yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlayacak bir çabanın içindedir.  

Bu bağlamda Sosyoloji, dünya ve Türkiye standartlarını karşılamanın yanı sıra medeniyetimizin imkânlarını öne alan epistemik bir kaygı içerisindedir, bunlarla birlikte dünyanın Batı-dışı medeniyet havuzlarına da duyarsız değildir. Bartın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tüm insanlığın faydasına ve yararına katkı sağlayacak bir zemin inşa etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca teknik standardizasyonun baskısını aşarak özgünlüğü önemsemektedir ve böylece sosyoloji eğitimi alan öğrencilerin güncel yaşamını ve entelektüel heyecanlarını karşılayacak dikkat çekici çalışmalara ve etkinliklere imkân hazırlamaktadır.

Sosyoloji Bölümü dünyayı, medeniyetin ve insanlığın değerleri üzerinden okuyabilecek entelektüel perspektife sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede belli teoriler, yaklaşımlar, tartışmalar bölüm içinde canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Bölümün yerel ve küresel bağlarının mümkün olduğunca canlı ve dinamik tutulması hedeflenmektedir. Yerel konulardan küresel sorunlara, teorik yaklaşım ve uygulamalı çalışmalarla geniş bir bilimsel faaliyet içinde olma gayreti güdülmektedir.

Erasmus Öğrenim ve Öğretim Hareketliliği ile Farabi Değişim Programları gibi ulusal ve uluslararası nitelik taşıyan programlar aracılığıyla öğrenci ve öğretim üyesi değişim faaliyetlerinden faydalanarak öğrenci ve akademisyenlerin yerel ve küresel değişmeleri anlama fırsatları desteklenmektedir.