Genel Tanıtım

2008 yılında Bartın Üniversitesi’nin ve 2010 yılında Edebiyat Fakültesi’nin kurulması ile birlikte Sosyoloji Bölümü 2011'de Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk’ün atanması ile, Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Oğrak, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Anık ve iki araştırma görevlisi ile birlikte aktif olarak eğitim-öğretime başlamıştır. 1 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi 3 yıl hizmet verdikten sonra başka üniversitelere geçmişlerdir. Bölüm, 2015 ve 2016 yılında iki dönem mezun vermiştir ve 2017 itibariye aktif olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Öğretim elemanı kadrosunda 5 yardımcı doçent, 3 araştırma görevlisi görev almakta, 227 öğrenci lisans öğrenimine devam etmekte ve ayrıca Uzaktan Eğitim Programı ile öğrencilere eğitim vermektedir. Akademik kadro ve akademik birimleri genişletme çalışmaları devam etmektedir. Bölümde süreğen olarak öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımlarıyla ve çalışmalarıyla panel, konferans ve sempozyumlar düzenlenmekte, diğer üniversitelerden hocalar davet edilmekte ve öğrencilerin dışarıya açılmasına yönelik gayretler sarf edilmektedir. Müfredat, eğitim ve etkileşim kanalları çalıştırılmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin en küçük yerel birimden, en büyük küresel hikâyeye kadar bütün entelektüel perspektifleri pratikte uygulamasına yönelik gayretler sarf edilmektedir. Öğrencileri hem entelektüel anlamda geliştirecek, hem de geleceğe hazırlayacak çeşitli çabaların kurumsallaştırılmasına gayret edilmektedir. Bu çabalarla birlikte bölümün geliştirilmesi hedeflenmektedir.


Bölüm Tanıtım Slaytımız İçin tıklayınız...