Dr. Öğr.Üyesi Ali ÖZTÜRK
Bölüm Başkanı Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000 / Dahili No: 1253
aliozturk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Ümmet ERKAN
Sosyoloji Bölümü

uerkan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Fethi NAS
Sosyoloji Bölümü

fnas@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Abdulkadir OĞRAK
Sosyoloji Bölümü

kadirograk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Berna FİLDİŞ
Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000 / Dahili No: 1206
bernafildis@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Rıdvan ŞİMŞEK
Sosyoloji Bölümü

rsimsek@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Yüksel YILDIRIM
Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000 / Dahili No: 1052
yyildirim@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Sinan ACAR
Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000 / Dahili No: 1200
sacar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Emine AKÇELİK
Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000 / Dahili No: 1225
eakcelik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV