Yardımcı Doçent Dr. Ali ÖZTÜRK
Bölüm Başkanı Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000 / Dahili No: 1253
aliozturk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Ümmet ERKAN
Sosyoloji Bölümü

uerkan@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Fethi NAS
Sosyoloji Bölümü

fnas@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Abdulkadir OĞRAK
Sosyoloji Bölümü

kadirograk@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Berna FİLDİŞ
Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000 / Dahili No: 1206
bernafildis@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Rıdvan ŞİMŞEK
Sosyoloji Bölümü

rsimsek@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Yardımcı Doçent Dr. Yüksel YILDIRIM
Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000 / Dahili No: 1052
yyildirim@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Sinan ACAR
Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000 / Dahili No: 1200
sacar@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Araştırma Görevlisi Emine AKÇELİK
Sosyoloji Bölümü
0378 501 1000 / Dahili No: 1225
eakcelik@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Tel: (0378) 501 10 00 Belge Geçer: Fax E-posta: bartinsosyolojibolumu@gmail.com

Copyright Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Kutlubey Kampüsü - Bartın