image/svg+xml
image/svg+xml

Lisansüstü ProgramıSosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında: Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2019-2020 akademik yılında faaliyete geçmiştir.
 
Program Amaç: Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerine uygulamalı çalışmaların ağırlıkta olduğu bir yüksek lisans eğitimi sunarak onları donanımlı hale getirmeyi ve ülkemizde ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyen, uzman ve araştırmacı yetiştirilmesini desteklemeyi amaçlar.

Kabul Şartları: 
Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamış, sınavlarda başarı göstermiş olmalıdır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Sosyal Bilimler Enstitüsü internet adresinde (https://sbe.bartin.edu.tr/) yayınlanmaktadır. Yurt içi veya yurt dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları: 
Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 'Seminer Dersi' ve 'Uzmanlık Alan Dersi' ile 'Tez Çalışması'ndan oluşur. Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Belirtilen derslerden başarılı olmak ve Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak bir yüksek lisans tezi hazırlamak ve tez savunmasında da başarılı olmak gerekir.

Üst Kademeye Geçiş  : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci sosyoloji bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.


İstihdam Olanakları: 
Mezunlarımız bir üst kademeye devam ederek akademisyen olabilme imkanına sahip oldukları gibi sosyolog, uzman yardımcısı olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda, özellikle bakanlıklarda, sivil toplum kuruluşlarında, insan kaynakları ve personel yönetiminde, sosyal hizmetlerde (hastaneler, toplum merkezleri vb.), araştırma şirketlerinde (kamuoyu yoklamaları, pazar araştırmaları), reklam sektöründe, basın-yayın alanında, müzelerde, kültür organizasyonlarında (sinema, tiyatro, belgeselcilik vb.) görev alabilmekte; kamu ve özel sektörde planlama ve danışmanlık yapabilmektedir.

Sınav Değerlendirme:

Kazanılan Derece ve Düzeyi:
Yüksek Lisans Derecesi


Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: